Mevzuat Endeksi

Alfabetik Sırada Yönetmelikler3SİNEMA FİLMİ, VİDEO, PLAK VE SES KASETİ İŞLETMECİLERİNE VERİLECEK İŞLETMECİ RUHSATI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)
SİNEMA VE MÜZİK SANATI DESTEKLEME FONU HAKKINDA YÖNETMELİK
SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ YAPIMCILARI İLE FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YABANCILARLA YAPILACAK ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
SİVİL HAVA MEYDANLARINDA,LİMANLARDA VE SINIR KAPILARINDA GÖREVLİ KURULUŞLARIN TEKNİK NİTELİKTEKİ VE İŞLETMECİLİK BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZEDEN HİZMET VE GÖREVLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUN İLE HAZİNEYE İNTİKAL EDEN MALLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TARIM BAKANLIĞINA BAĞLI VE 1.2.1963 TARİHLİ, 170 SAYILI KANUNA TABİ KURUMLARIN İŞLETİLMELERİNE AİT YÖNETMELİK
TARIM REFORMU FONU YÖNETMELİĞİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA BAĞLI 867 SAYILI KANUNA TABİ KURUMLARIN İŞLETİLMESİNE AİT YÖNETMELİK (1)
TASARRUFLARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ
TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BÖLGELERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
TELSİZ ÇAĞRI CİHAZLARI, HALK BANDI VE VHF DENİZ TELSİZ CİHAZLARININ TEMEL STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ
TOHUMCULUK YÖNETMELİĞİ
TOHUMLUK ÇEŞİTLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TOHUMLUKLARI PERAKENDE SATACAKLARIN UYACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TURİZM BÖLGELERİ, TURİZM ALANLARI VE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ
TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TURİZM YATIRIM,İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TV VERİCİ VE AKTARICI CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-006)
TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ
TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE YETİŞTİRİLEN SIHHİYE SINIFINA MENSUP ERBAŞ VE ERLERİN BAZI KÜÇÜK SIHHİ İŞLEMLERİ YAPABİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN PERSONEL SEFERBER OLMA HAZIRLIKLARI YÖNETMELİĞİ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ
TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE AYNI KANUNUN 6 VE 10 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI MEMLEKETLERDE OKUMALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ LİMANLARINI,HAVA ÜSLERİNİ VE HAVA ALANLARINI ZİYARET EDECEK VEYA KARASULARINDA HAREKAT YAPACAK OLAN YABANCI DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNİN UYMASI GEREKEN HUSUSLARA DAİR YÖNETMELİK (1)
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURMA VE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK (1)
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ KONUSUNDA GÖREV VERİLMESİ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)
TÜRKİYE MİLLİ KAVAK KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ JEOFİZİK BİRLİĞİ (TUJJB) KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TÜRKİYEYE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYEDEN İKAMET İZNİ TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS HAREKETLERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL SİCİL YÖNETMELİĞİ
TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI, TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ
ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ
VALİLER TARAFINDAN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKASI VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
VHF DENİZ TELSİZLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
VHF VE UHF BANDINDA ÇALIŞAN AMATÖR TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-008)
VHF VE UHF BANDLARI KARA TELSİZLERİ TEMEL STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YABANCI SİLAHLI KUVVETLERE BAĞLI GEMİLERİN TÜRK İÇSULARINA VE LİMANLARINA GELİŞLERİ VE BU SULARDAKİ HAREKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YAKACAK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ (1)
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ
YATIRIMLARDA YERLİ MAMULLERİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ
YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ
YEM YÖNETMELİĞİ
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK (1)
YÖNETMELİĞİ
YÜKSEK ÖĞRETiM KURUMLARININ BAKANLIKLAR İLE ONLARA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARDAN YARARLANMA YÖNETMELİĞİ
ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÖZEL VE RESMİ KOMBİNALARIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ
İLK DEFA DEVLET KAMU HİZMETİ VE GÖREVLERİNE DEVLET MEMURU OLARAK ATANACAKLAR İÇİN MECBURİ YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI GENEL YÖNETMELİĞİ
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ
İÇKİLİ YERLERE VERİLECEK İZİNLERDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK (1)

Sayfa1

Sayfa2

Anasayfa