Mevzuat Endeksi

Alfabetik Sırada Yönetmelikler1


1389 SAYILI KANUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ TEVZİ YÖNETMELİĞİ
14.5.1964 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİK
155 SAYILI KANUNA GÖRE HAZIRLANAN HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 110 UNCU MADDESİNE 5116 SAYILI KANUNLA EKLENEN 19 UNCU FIKRA UYARlNCA BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLARDA UYGULANACAK ESASLARI GÖSTERİR YÖNETMELİK
1738 SAYILI SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ YASASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE GÖRE KURUMLAR TARAFINDAN İHDAS EDİLECEK OTOBÜS SEFERLERİNİN İŞLETME ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
859 NUMARALI İPEK BÖCEĞİ VE TOHUMU YETİŞTİRİLMESİ VE MUAYENESİ VE SATILMASI HAKKINDAKİ KANUNA AİT YÖNETMELİK
ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL YÖNETMELİK
AFET SEBEBİYLE YAPILAN VE YAPILACAK OLAN BİNALARIN BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
ALÇAK GÜÇLÜ TELSİZ VE ELEKTROMANYETİK CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ
ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ
ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜR VE PERSONELİNİN GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİ
BAKANLIKLAR, DEVLET TEŞEKKÜLLERİ, ÜNİVERSİTELERLE ÖZEL MÜESSESE VE ŞAHISLARIN; HARİTA VE HARiTA BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ
BAKANLIKLARA BAĞLI VE BAKANLIKLARLA İLGİLİ KURUMLARDA ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI STAJ ÇALIŞMALARINI DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ
BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ
BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ
BANKALARIN MÜŞTERİLERİNİN KİMLİKLERİNİ TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAViR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BAZI SAĞLIK PERSONELİNE DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ
BiRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN SORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEK MÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRME BiÇiMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM,BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ HÜKÜMLÜLERİN CEZAEVİ DIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DAİR YÖNETMELİK
DENİZCİLERE MAHSUS KIYAFET YÖNETMELİĞİ (1)
DENİZCİLİK YÜKSEK OKULU YÖNETMELİĞİ (1)
DERNEKLERİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET BİNALARI İŞLETME, BAKIM, ONARIM YÖNETMELİĞİ
DEVLET LOJMANLARI YAPIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARI YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ
DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK
DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE DEVİR VE TESLİM SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ YÖNETMELİĞİ (1)
DEVLET TARAFINDAN KULLANILAN BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İSTATİSTİK EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE PROGRAMI YÖNETMELİĞİ
DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN NEVİ VE MİKTARLARININ TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DiPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERDE DİPLAMATİK STATÜYÜ, KONSOLOSLUKLARDA KONSOLOSLUK MEMURU STATÜSÜNÜ HAİZ PERSONEL İLE İLGİLİ PROTOKOL ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ
DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ
EMANET İŞLERE AİT UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE UYGULANACAK RÜTBE TERFİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
EMNİYET VE ASAYİŞ İŞLERİNDE İL, İLÇE VE BUCAKLARDAKİ JANDARMA VE EMNİYET ÖDEVLERİNİN YAPILMASI VE YETKİLERİNİN KULLANILMASI SURETİNİ VE ARALARINDAKİ MÜNASEBETLERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YAPTIRILACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
FM RADYO VERİCİ VE AKTARICI CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-007)
FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ
FİNANSAL KİRALAMA İŞLERİNDE SÜRE VE SINIRIN TESBİTİNE DAİR YÖNETMELİK
GEMİ KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ
GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ
GÖREV UNVANLARINDA UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
GÜVENLİK SORUŞTURMASI YÖNETMELİĞİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
HAKKINDA YÖNETMELİK
HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-003)
HALK BANDI (CB) TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ
HAVA NAKLİYATINI KOLAYLAŞTIRMA KOMİTESİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
HAVAALANLARINDA ALINACAK GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ YÖNETMELİĞİ
HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ
HAZARDA VE SEFERDE ASKERE GİDENLERİN AİLELERİNE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 71, 72, 73 ÜNCÜ MADDELERİLE 442 SAYILI KÖY KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN 19 UNCU FIKRASINA GÖRE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA YÖNETMELİK
HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK
HUDUT BÖLGELERİ UÇUŞ YÖNETMELİĞİ
 

Sayfa2

Sayfa3

Anasayfa