Mevzuat Endeksi

Alfabetik Sırada Tüzükler Endeksi

DEVAMI


107 SAYILI KANUNA GÖRE iHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK
ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
ANKARA POLİS ENSTİTÜSÜ İLE POLİS OKULLARI TÜZÜĞÜ
ANTEPFISTIĞI İHRACATININ DENETLENMESİNE DAİR TÜZÜK
ARPA İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME
ASKERİ HASTAHANELERE ALINACAK AHALİ VE FUKARA HAKKINDAKİ NİZAMNAME
ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ MADDELER İMAL OLUNAN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA TÜZÜK
ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR 7044 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİNİ GÖSTEREN TÜZÜK
AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜ (1) (2) (3)
ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ TÜZÜĞÜ
ATATÜRK, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜZÜĞÜ
AYAKKABI MURAKABE NİZAMNAMESİ
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME
BAĞ - KUR SİGORTALILARININ BAŞVURMA YÖNTEMLERİYLE UYMAYA ZORUNLU BULUNDUKLARI ESASLAR VE TESCİLLE İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TÜZÜK
BAĞ - KUR SİGORTALILARININ HANGİ HALLERDE ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ ÜÇTE İKİSİNİ YİTİRMİŞ SAYILACAĞINA DAİR TÜZÜK
BAĞ - KUR SİGORTALILARININ MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI HAKLARININ İSTEĞE BAĞLI OLARAK DEVAM ETTİRİLMESİ HAKKINDA TÜZÜK
BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE USULÜ TÜZÜĞÜ
BELEDİYE MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ TÜZÜĞÜ
BELEDİYE MUHASEBE USULÜ HAKKINDA TÜZÜK
BUCAK VE KÖYLERE İMAM HATİP KADROLARININ DAĞITIMINDA UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TÜZÜK
BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK (1)
DAHİLİYE VEKALETİ MEMURLARI SİCİL NİZAMNAMESİ
DEMİR, DENİZ, HAVA YOLLARI İŞLETMELERİNİN GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK
DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ TÜZÜĞÜ
DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ (1)
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
DEVLET TEKELİ DIŞINDA İŞLETİLECEK TUZLALAR HAKKINDA TÜZÜK
DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ
DİN ŞURASI TÜZÜĞÜ
DİN ŞURASI TÜZÜĞÜ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK VEYA VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE VE TEDAVİLERİ HAKKINDA TÜZÜK
EMLAK VERGİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ SİCİL VE GİZLİ TEZKİYE VARAKALARI HAKKINDA NİZAMNAME
EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ
ENDÜSTRİYEL MAMULATIN MALİYET VE TOPTAN SATIŞ FİYATLARINI KONTROL VE TESBİTİ HAKKINDA NİZAMNAME
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI MADEN OCAKLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIHHİ İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE DAİR TÜZÜK
ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜK
ESNAF VE SANATKARLARA İŞLETME VE TESİS KREDİSİ OLARAK VERİLMEK ÜZERE TÜRKİYE HALK BANKASINA YATIRILACAK FON HAKKINDA TÜZÜK
EVKAF KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ
EVLENME MUAYENESİ HAKKINDA NİZAMNAME
EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK (1)
FABRİKA VE İMALATHANELERİNİN KONTROL VE MUAYENELERİ İLE İLGİLİ NİZAMNAME
FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ
FINDIK İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR TÜZÜK (1)
FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TÜZÜĞÜ (1) (2)
FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
FİLMLERİN VE FİLM SENARYOLARININ DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA NİZAMNAME
GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR TÜZÜK
GEMİ ADAMLARININ SAĞLIK, İAŞE VE İKAMET ŞARTLARINI GÖSTERİR NİZAMNAME
GEMİ ADAMLARININ YETERLİĞİ VE SAYISI HAKKINDA TÜZÜK
GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ
GEMİLERDE YOLCULARIN SIHHİ EMNİYETİ HAKKlNDA NİZAMNAME
GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ (1)
GREV VE LOKAVTLARDA MÜLKİ İDARE AMİRLERİNCE ALINACAK ÖNLEMLERE iLİŞKİN TÜZÜK
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİNE DAİR NİZAMNAME
GÜMRÜĞE TERKEDİLEN, TERKEDİLMİŞ SAYILAN, MÜSADERE EDİLEN EŞYANIN TASFİYESİNE İLİŞKİN TÜZÜK (1)
GİRESUN LİMAN TÜZÜĞÜ
HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ
HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ
HAKKINDA TÜZÜK
HAYVAN REHNİ TÜZÜĞÜ
HAZIRLAMA, TAMAMLAMA, TEMİZLEME İŞLERİ TÜZÜĞÜ
HUDUT TEŞKİLATININ VAZİFELERİNE VE GÜMRUK MUHAFAZA TEŞKİLATININ KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ HUSUSUNDA MINTIKALARINDAKİ VALİLERLE VAZİFE MÜNASEBETLERİNE DAİR NİZAMNAME
HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ
KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ NİZAMNAMESİ
KADIN İŞÇİLERİN SANAYİE AİT İŞLERDE GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA TÜZÜK
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRECEĞİ MEMURLARIN SEÇİM ESASLARINA DAİR TÜZÜK
KAPUT BEZLERİNİN TİP VE VASIFLARI HAKKINDAKİ NİZAMNAME
KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ
KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜ
KOOPERATİF KONTROLÖRLERİ VE KOOPERATİFLERİN KONTROLÖRLER ÜST KURULUŞLAR VE İLGİLİ TEŞEKKÜL VE MÜESSESELERCE DENETİMİ HAKKINDA TÜZÜK
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK
KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
KURULU TÜZÜĞÜ
KÜLTÜR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN SATIŞ BELGELERİ HAKKINDA TÜZÜK
MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
MALİYE VEKALETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ (1) HAKKINDA NİZAMNAME
MEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
MEZBAHA YAPI TÜZÜĞÜ
MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE VESAİKİN İMHA EDİLMESİ HAKKINDA NİZAMNAME
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK RUHSATNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME (1)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ TÜZÜĞÜ
NÜKLEER TESİSLERE LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
NİZAMNAME
ORDUEVLERİ TÜZÜĞÜ
ORTAKLIKLARIN DENETİMİNDE DAİR TÜZÜK
PALAMUT İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME
PAMUKLARIN KONTROLÜNE DAİR TÜZÜK (1)
PAMUKLARIN ÇIRÇIRLANMA-PRESELENME VE DEPOLANMASININ DENETİMİNE DAİR TÜZÜK
PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK
PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ
PETROL TÜZÜĞÜ
PETROL TÜZÜĞÜ
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ
POLİS KIYAFET TÜZÜĞÜ
POLİS KIYAFET TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
POLİS MESLEĞİNE GİRİŞ VE POLİSTE TERFİ ESASLARINI GÖSTEREN NİZAMNAME
POLİS MESLEĞİNE GİRİŞ VE POLİSTE TERFİ ESASLARINI GÖSTEREN NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ
POSTA GEZİCİ PERSONELİNE VERİLECEK HARCIRAH TÜZÜĞÜ
POSTA TÜZÜĞÜ
POSTA ÇEKLERi VE YOLCULUK POSTA ÇEKLERİ TÜZÜĞÜ
POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI ÖZEL USUL VE KURALLAR HAKKINDA TÜZÜK
PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ
PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ
RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA NİZAMNAME
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
SAKATLARI KORUMA MİLLİ KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK
SAKATLARIN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜK
SAMSUN LiMAN TÜZÜĞÜ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK
SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜK
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ
SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ
SOYADI NİZAMNAMESİ (1)
SULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI GÖSTEREN TÜZÜK
SİGORTA MURAKABE KURULU TÜZÜĞÜ
SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME
SİVİL MÜDAFAA VEKALETLERARASI İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM NİZAMNAMESİ
SİVİL SAVUNMA FONU TÜZÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ
TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ (1)
TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUNUN TAPU İDARELERİNCE SURETİ TATBİKİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME
TAPU SİCİLLİ NİZAMNAMESİ
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
TARIMDA İŞ VE İŞÇİ BULMA ARACILIĞI HAKKINDA TÜZÜK
TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ
TEBLİGAT TÜZÜĞÜ (1)
TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
TEHLİKELİ EŞYANIN TİCARET GEMİLERİYLE TAŞINMASI HAKKINDAKİ TÜZÜK
TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK
TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ
TOPLU KONUT FONUNUN KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN TÜZÜK
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ
TRABZON LiMANI TÜZÜĞÜ
TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
Teftiş Kurulu Tüzüğü
TiCARET GEMİLERİNİN YÜKLEME SINIRI TÜZÜĞÜ
TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ
TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ
 

DEVAMI

Anasayfa