Adlara Göre Kanunlar9

PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA SATIŞ AİDATI VERiLMESİNE DAİR KANUN
RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ İSTASYONLARININ POSTA, TELGRAF VE TELEFON İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN
RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLARVERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
RADİYOLOJİ,RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK OLAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA KANUN
ROMANYA'DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
ROMEN İNDEPENTANTE TANKERİNİN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN
RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (1)
SANAYİ SİCİLİ KANUNU
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE 11 TEMMUZ 1939 TARİH VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 23 EKİM 1984 TARİH VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)
SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA DAİR KANUN
SAYIŞTAY KANUNU
SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAiR KANUN
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASY0N) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU
SEFERBERLİKTE VE FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARIN AİLELERİNİ İCABINDA YANLARINDA BULUNDURMALARININ MEN'İ HAKKINDA KANUN
SEFERBERLİKTE VEYA FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARA AİT HUKUK DAVALARİYLE İCRA TAKİPLERİNDE YAPILACAK MUAMELELER HAKKINDA KANUN
SENDİKALAR KANUNU (1)
SERBEST BÖLGELER KANUNU
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)
SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ,SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE 3182 SAYILI BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
SERİRİ (...) (1) TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU
SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU
SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN (1)
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNU (1)
SIKIYÖNETİM KANUNU
SIKIYÖNETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN (1)
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN TİCARETİNİN, ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN (1)
SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1) (2)
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARA SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU (1) (2)
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
SOYADI KANUNU
SU ÜRÜNLERİ KANUNU (1)
SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
SULAR HAKKINDA KANUN (1)
SİGORTA MURAKABE KANUNU (1)
SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU
SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN (1)
SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNU
SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN
SİVİL MÜDAFAA KANUNU
SİYASİ PARTİLER KANUNU
SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUN
T.C. ZİRAAT BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA OLAN BİR KISIM BORÇLARININ HAZİNEDEN VE BAZI KURULUŞLARDAN OLAN ALACAKLARI KARŞILIĞINDA TAHKİM EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)
TABABETİ ADLİYE KANUNU
TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa