Adlara Göre Kanunlar8

MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE ÖDÜNÇ TOHUMLUK VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN
MUVAZZAF SUBAY VE ASKERİ MEMURLARA VERİLECEK ELBİSE VE TEÇHİZAT HAKKINDA KANUN
MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
MÜBADELEYE GAYRİ TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)
MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN (1)
MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN
MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI İLE BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN (1)
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN
MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASININ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASINA AÇACAĞI KREDİLERE KEFALET EDİLMESİ VE BU HUSUSTA GARANTİ ANLAŞMALARI AKDİ ZIMNINDA HÜKÜMETE MEZUNİYET İTASINA DAİR KANUN
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
MİLLÎ GÜVENLİK KURULU VE MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MİLLÎ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDA DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN (1)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13.12.1983 TARİHLİ VE 179 SAYILI, 8.6.1984 TARİHLİ VE 208 SA- YILI, 23.10.1989 TARİHLİ VE 385 SAYILI, 9.4.1990 TARİHLİ VE 419 SAYILI, 28.8.1991 TARİHLİ VE 454 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNA- MELERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)
MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)
MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU
MİLLİ KORUNMA KANUNU (1)
MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUN
MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN
MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUN
MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLE BU VEKALETE BAĞLI TEŞEKKÜLLERDE KULLANILACAK YABANCI DEVLET TEBAASINDAN MÜTEHASSIS VE USTALARLA YAPILACAK MUKAVELELER HAKKINDA KANUN
MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
MİLLİ PARKLAR KANUNU
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU
MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDA DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
NAHİYE MÜDÜRLERİNİN TAYİNİ SURETİ HAKKINDA KANUN
NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
NAKLİ HAKKINDA KANUN
NOTERLİK KANUNU
NOTERLİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
NÖBETÇİ MEMURLUĞU KURULMASI VE OLAĞANÜSTÜ HAL TATBİKATLARINDA MESAİNİN 24 SAAT DEVAMINI SAĞLAYAN KANUN
NÜFUS KANUNU
NÜFUS KANUNUNUN BAZI MaddeLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN
OLAN ŞEHİRLERDE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN (Onüç İlçe ve İki İl Kurulması ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) (1)
ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALARINDA KULLANILACAK ÜCRETLİ SİVİL MAKİNİST VE ŞOFÖRLERE ER MELBUSATI VE TEÇHİZATI VERİLMESİNE DAİR KANUN (1)
ORDU UÇAKLARINDA BULUNDURULACAK DEMİRBAŞ YİYECEK HAKKINDA KANUN (1)
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU
ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 7.8.1991 TARİHLİ VE 442 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
ORMAN KANUNU (1)
ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE BU KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)
ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
OYUN ALET VE VASITALARINDAN BELEDİYELERCE VE KÖY İDARELERİNCE ALINACAK RESİM HAKKINDA KANUN
PAMUK ISLAHI KANUNU
PASAPORT KANUNU (1)
PATENT, FAYDALI MODEL, MARKA, COĞRAFİ İŞARETLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR, YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİ, TOPTANCI HALLERİ, TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ, TÜRKİYE TURİSTİK OTELCİLER VE TURİZM İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİNİN KURULUŞU, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE GIDA KONULARININ DÜZENLENMESİNE VE TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
PAZARLIKSIZ SATIŞ MECBURİYETİNE DAİR KANUN
PETROL KANUNU (1) (2)
POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU (1)
POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
POLİS YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
POSTA KANUNU
POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa