Adlara Göre Kanunlar7

KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKlNDA KANUN
KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ iLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
KOOPERATİFLER KANUNU (1)
KOZMETİK KANUNU
KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN (1)
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN
KUVVETLİ TAYIN KANUNU (1)
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE'DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN
KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI YAPILMASINA VE 3017 NUMARALI SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN (1)
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
KÖY KANUNU (1)
KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU (1)
KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN
KÖYE GÖTÜRÜLEN HİZMETLERDEN GÖNÜLLÜ KATKILAR DIŞINDA KATILMA PAYI ALINMAMASI HAKKINDA KANUN(1)
KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU
KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİHAKKINDA KANUN
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C ZİRAAT BANKASINA VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BİR KISIM BORÇ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN
KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU
KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU'NUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
KİMLİK BİLDİRME KANUNU
KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN
LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖRLERİN TESCİLİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜNE DAİR KANUN
LÜBNAN'A SİLAH SATIŞINDAN DOĞAN ALACAĞIMIZLA FRANSIZ HÜKÜMETİNİN EMRİNE VERDİĞİ BAZI MEBLAĞLARIN LÜBNAN'A VE FRANSA'DA TÜRK MİSYONLARI İÇİN ARSA, BİNA SATINALINMASINA VEYA YAPTIRILMASINA AYRILMASI HAKKINDA KANUN
LİBYA (TRABLUSGARB) DAKİ TURGUTREİS MANZUMESİ RESTORASYONUNUN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
LİMANLAR KANUNU
LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN
LİMANLARIN iNŞA, TEVSİ, ISLAH VE TEÇHİZİNE DAiR KANUN
MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU
MADEN KANUNU
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU(1)
MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYiN EDİLMESİNE DAİR KANUN
MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASIHAKKINDA KANUN
MALÜLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
MALİYE VEKALETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE, DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN (1)
MALİYE VEKALETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
MARKALAR KANUNU
MARSHALL PLANI (AVRUPA KALKINMASI PROGRAMI) ÇERÇEVESİ DAHİLİNDE ELDE EDİLECEK YARDIMLARIN BÜTÇE VE HAZİNE HESAPLARINA İNTİKAL ŞEKLİNE İLİŞİK KANUN
MATBAALAR KANUNU (1)
MEHAKİMİ ŞER'İYENİN İLGASINA VE MEHAKİM TEŞKİLATINA AİT AHKAMI MUADDİL KANUN
MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU
MEMLEKETLERİNDE TÜRK TEBAASINDAN KAVANİN VE TEDABİRİ İSTİSNAİYEİ HARBİYEYİ REFETMİŞ OLAN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAASINA MEVZU TEDABİRİNDE REFİNE DAİR KANUN
MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
MEMURLAR, DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
MENKUL VE GAYRiMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN
MERA KANUNU
MERİNOS KOYUNLARI YETİŞTİRİLMESİ VE ISLAH EDİLMİŞ PAMUK TOHUMU ÜRETİLMESİ HAKKINDA KANUN
MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN
MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
MEŞHUD SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNU
MEŞHUT SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (1)
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
MUHAFAZASINA LÜZUM KALMIYAN EVRAK VE VESAİKİN İMHA EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE'YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA KANUN (1)
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUNUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKINA DAİR KANUN
MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa