Adlara Göre Kanunlar6

HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN
HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN (1)
HİZMET VE SEYİS ERLERİ HAKKINDA KANUN
ISLAHI HAYVANAT KANUNU (1)
JANDARMA ERATI KANUNU (1)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ YENİDEN TEŞKİLATLANMASI,MODERN SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERLE DONATILMASI AMACİYLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (1)
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNA BİR Madde EKLENMESİNE DAİR KANUN
KADASTRO KANUNU
KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14/1/1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI VE 4/11/1981 TARİHLİ VE 2547 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 422 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
KADROLARI İL ÖZEL İDARELERİNE AİT BULUNAN KÜTÜPHANE VE MÜZE PERSONELİNİN AYLIKLARININ GENEL BÜTÇEDEN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU
KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN (1)
KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE SÖZLEŞMELİ HAZİNE AVUKATI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)
KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ MAL BİLDİRME KANUNU
KAMU KONUTLARI KANUNU
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE BUNLARIN PERSONELİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞINMAZ MALLARININ SATIŞI HAKKINDA KANUN
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
KAMU PERSONELİ İLE EMEKLİLERİN MALİ, SOSYAL VE DİĞER HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU (1)
KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN
KAMU İHALE KANUNU
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1960 VE DAHA ÖNCEKİ BÜTÇE YILLARINA AİT BİR KISIM VERGİ BORÇLARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
KAMULAŞTIRMA KANUNU
KAN GÜTME SEBEBiYLE İŞLENEN ADAM ÖLDÜRME VE BUNA TEŞEBBÜS CÜRÜMLERİ FAİLLERİ HISIMLARI HAKKINDA TATBİK OLUNACAK MUAMELEYE DAİR KANUN
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
KANUNA MUGAYİR TAHAKKUK VE TEDiYE MUAMELATINI İHBAR EDENLERE İKRAMİYE İTASINA DAİR KANUN
KANUNLAR İLE TEŞKİLAT KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN
KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER'İYET VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
KARA AVCILIĞI KANUNU
KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN
KARADENİZ DENİZ İŞBİRLİĞİ GÖREV GRUBU TEŞKİLİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE,2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA,657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KARASULARI KANUNU
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2)
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
KARAYOLLARI YAPIMI İÇİN GİRİŞİLECEK SARİ TAAHHÜT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BONO İHRACINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
KARS VİLAYETİYLE BAYAZİT, ERZURUM VE ÇORUH VİLAYETLERİNİN BAZI PARÇALARINDA MUHACiR VE SIĞlNTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE YERLİ ÇİFTÇİLERİN T0PRAKLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN
KAZANDAN İAŞE EDİLEMEYEN ERBAŞ VE ERLER İLE ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA GÖRE KAÇAK VE KAÇAK ZANNI İLE TUTULAN HER ÇEŞİT EŞYA, ALET VE TAŞIMA VASITALARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN BİR MaddeSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
KEFALET KANUNU
KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN
KIYI KANUNU
KIYI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI HAKKINDA KANUN
KIZILAY CEMİYETİ VE HARP VE AFET VUKUUNDA ONUNLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÜZERE HÜKÜMETİN MÜSAADESİYLE GELECEK BU TÜRLÜ SIHHİ VE İNSANİ YARDIM HEYETLERİ NAMINA VÜRUT EDECEK OLAN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFİYETİNE DAİR KANUN
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa