Adlara Göre Kanunlar4

DERNEKLER KANUNU
DEVLET DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT VE SAİREYE VERİLECEK ÜCRETİ VEKALET HAKKINDA KANUN
DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI UMUMİ İDARESİNİN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİNE DAİR OLAN 1042 SAYILI KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN (1)
DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİ EMEKLİ SANDIĞI İLE ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT VE MUAVENET SANDIĞININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVRİ HAKKINDA KANUN
DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASl HAKKINDA KANUN (1)
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN (1)
DEVLET HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇLARI İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİ HAKKINDA KANUN
DEVLET HESAPLARINDA LİRANIN ESAS İTTİHAZ EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
DEVLET KONSERVATUVARI VE RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE KONSERLERİN GİRİŞ ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KANUN (1) (2)
DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN
DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULUNE DAİR KANUN
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)
DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUN
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNDEN VE KERESTE FABRİKALARINDAN SATILAN ORMAN MALLARINDAN VİLAYET HUSUSİ İDARELERİ İÇİN HİSSE ALINMASI HAKKINDA KANUN
DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN BAZI VERGİLERDEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve Değişiklikleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983 Tarih ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 9.4.1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci Maddeleri ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun)
DEVLET PLANLAMA-TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA,KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLE- RİNİN BELİRLENMESİNE,29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 SAYILI ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 SAYILI,2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 SAYILI,30.9.1983 TARİHLİ VE 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARAR- NAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN (1)
DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNCE GİRİŞİLECEK SARİ TAAHHÜT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BONO İHRACINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
DEVLET TARAFINDAN KURULACAK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARININ HAİZ OLACAKLARI MUAFİYET HAKKINDA KANUN
DEVLET TiYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
DEVLET İHALE KANUNU
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV; YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
DEVLET İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİNE UYGULANACAK FAİZ HADLERİNİN TESPİT VE GEREKTİĞİNDE İKRAMİYE KEŞİDELERİ TERTİBİ HAKKINDA KANUN
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 TARİHLİ VE 177 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 8.6.1984 TARİHLİ VE 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 23.12.1991 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE 24.1.1992 TARİHLİ VE 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28 VE 29 UNCU MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
DOĞAL GAZIN KULLANIMI HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
DUL VE YETİMLERİNİN DE ŞEHİT DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN
DiVANI MUHASEBAT KANUNU (1)
DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
DÜZENLENMESİNE, BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLATLANMALARINA, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI, 19.7.1972 TARİHLİ VE 1615 SAYILI, 12.3.1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACI İLE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDAKİ KANUN (1)
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA'DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN
ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN
EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN (1)
EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI, 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI, 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 SAYILI, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 21.7.1953 TARİHLİ VE 6183 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 15.7.1963 TARİHLİ VE 277 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN
EKİCİ TÜTÜNLERİ SATIŞ PİYASALARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN
ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ TEŞKİLİNE DAiR KANUN (1)
ELEKTRİK İŞLETME MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN (1)
EMLAK VERGİSİ KANUNU
EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
EMNİYET TEŞKiLATI UÇUŞ HiZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU
EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)
EMNİYET UMUMİYE İDARESİNİN NEZARETİ ALTINDA BULUNDURULMA CEZA VE TEDBİRLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT VAKIFLARDAN, BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE SATILABİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN
ENDÜSTRİYEL MAMULATIN MALİYET VE SATIŞ FİATLARININ KONTROLÜ VE TESBİTİ HAKKINDA KANUN
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)
ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN KANUN (1)
ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)
EREĞLi KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KANUNU
EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN (1)
EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN,DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN
ERZİNCAN'DA YAPTIRILACAK MESKENLER HAKKINDA KANUN
ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE ŞIRNAK VE ÇUKURCA'DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN (ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE ŞIRNAK VE ÇUKURCA'DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜL- MESİ VE 20.6.1977 TARİH VE 2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİ- LERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN, 11.11.1986 TARİH VE 3320 SAYILI MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK- KINDA KANUN, 9.3.1988 TARİH VE 3417 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN VE 7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA BİRER GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN)
ERİŞME KONTROLLU KARAYOLLARI KANUNU
ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR KANUNU (1) (2)
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SiGORTALAR KURUMU KANUNU (1)
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
EVLENME KAĞITLARI VE BUNLARIN NÜFUS KÜTÜKLERİNE TESCİLLERİ HAKKINDA KANUN (1)
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYlLI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
FAALİYETLERİ DURDURULAN SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARA KAYYIM TAYİNİ HAKKINDA KANUN
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa