Adlara Göre Kanunlar3

BAZI HALLERDE MEMLEKET İÇİNDE İZİNLİ GÖNDERİLECEK ERBAŞ VE ERLERİN YOL MASRAFLARININ DEVLETÇE ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN (1)
BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN
BAZI KAMU ALACAKLARININ ÖZEL UZLAŞMA YOLU İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
BAZI KAMU GÖREVLERİNE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARÎ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKlNDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
BAZI KANUNLARLA TANINMlŞ OLAN GÜMRÜK MUAFiYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKlNDA KANUN
BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN
BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN
BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN
BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUN
BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
BAZI TEKEL MADDELERİ FİYATLARINA YAPILAN ZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T.C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUN
BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE, 474 SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.1.1967 TARİHLİ VE 827 SAYILI KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 SAYILI KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)
BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28.8.1992 TARİHLİ VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
BAZI ÖZLÜK İŞLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
BELEDİYE KANUNU
BELEDİYE KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN (1)
BELEDİYELERİN, BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN VE TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR KISIM BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
BEYNELMİLEL ERKAMIN KABULÜ HAKKINDA KANUN
BOR TUZLARI,TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1)
BORÇLAR KANUNU
BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN
BOĞAZİÇİ KANUNU (1)
BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN (1)
BUCAK MÜDÜLERİNİN DEVİR MASRAFLARI HAKKINDA KANUN
BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
BİLUMUM HAVA MEYDAN VE LİMANLARİYLE BUNLARLA İLGİLİ BİNA VE TESİSLERİN BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA YAPILMASI HAKKINDA KANUN
BİNALARIN NUMARALANMASI VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK TESCİLİNE İLİŞKİN KANUN
BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ZİRAİ İSTİHSAL FAZLASI ANDLAŞMALARI GEREĞİNCE İTHAL OLUNACAK ZİRAİ VE GIDAİ MADDELER İLE BEDELSİZ OLARAK VERİLEN AMERİKAN İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME, TEÇHİZAT VE VASITALARIN VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA KANUN
CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKÜMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN
CEZA KANUNUNUN MEVKİİ MER'İYETE VAZ'INA MÜTEALLİK KANUN
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1)
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
CEZA VE TEVKİFEVLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU
CEZAEVLERİ İNŞAASI İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİNE VE İSTİKRAZ AKDİNE DAİR KANUN
CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN
CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA VE ÂMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU
D. D. T. MÜTEDAVİL SERMAYESİ KANUNU
DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU (1)
DAMGA VERGİSİ KANUNU (1)
DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
DANIŞTAY KANUNU (1)
DENİZ KUVVETLERİNE YABANCI MEMLEKETLERDEN HARB GEMİLERİ, HARB GEMİSİ CİHAZ VE SİLAHLARI VE HARB GEMİSİ iNŞA MALZEMESİ SATIN ALINMASINA DAiR KANUN
DENİZ MENSUPLARINA MAHSUS YEMEK BEDELİ HAKKINDA KANUN (1)
DENİZ VE KIYILARINDA GÖRÜLECEK BAŞIBOŞ MAYIN, PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERİN YOKEDİLMESİ HAKKINDA KANUN
DENİZ İŞ KANUNU (1)
DENİZ İŞ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
DENİZALTI GEMİLERİYLE AVCIBOTLARINDA BULUNANLARA VERİLECEK HAZIR GIDA HAKKINDA KANUN
DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KANUNU
DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKlNDA KANUN (1)
DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa
Endeksler