Adlara Göre Kanunlar2

ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN
ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN (1)
ANKARA MERKEZ HIFZISSIHHA MÜESSESESİNDE KULLANILACAK YABANCI UZMANLARA AİT KANUN
ANTİ - PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMININ, DEPOLANMASININ, ÜRETİMİNİN VE DEVREDİLMESİNİN YASAKLANMASI VE BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
ARSA OFİSİ KANUNU (1)
ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN
ASKERLİK KANUNU (1)
ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
ASKERi CEZA KANUNU (1)
ASKERİ CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)
ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN
ASKERİ HAKİMLER KANUNU (1)
ASKERİ HAKİMLER KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN
ASKERİ HASTAHANELER İLE HASTANE GİBİ KULLANILACAK REVİRLERDE HASTALARIN BESLENME VE BAKIMLARI HAKKINDA KANUN
ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU(1)
ASKERİ NEKAHETHANE VE SANATORYUMLARDA BULUNAN VE SEVKEDiLENLERE VE HARB YARALILARININ VE TEBDİLHAVALILARIN SURETİ İAŞELERİNE DAİR KANUN
ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN (1)
ASKERİ SAHRA POSTALARINDA MÜSTAHDEM POSTA, TELGRAF VE TELEFON MEMURLARİYLE SEYYAR ORDUDA VAZİFE GÖREN MUHASEBE MEMURLARINA PARASIZ VERİLECEK ELBİSE HAKKINDA KANUN(1)
ASKERİ YARGITAY KANUNU
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU (1)
ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN
ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIKLARI HAKKINDA KANUN (1)
ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
ATATÜRK ALEYHiNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI, KARAKAYA BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI İLE AFŞİN - ELBİSTAN LİNYİTLERİ DEVELOPMANI VE TERMİK SANTRALI PROJELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA KANUN
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576) DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN (1)
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 725 DEKARININ SATILMASI VE EVVELCE MÜBADELE EDİLMİŞ OLAN BİR KISIM ARAZİNİN İLGİLİ ŞAHISLARA FERAĞININ İCRASI HAKKINDA KANUN
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN 8070 DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (1)
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜLKİYETİNDEKİ BİR KISIM ARAZİNİN DEVREDİLMESİNE İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE KURULACAK TEKNOLOJİ VE EV EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE YAYIM ENSTİTÜSÜ İLE KÜRK HAYVANLARI YETİŞTİRME VE YAYIM ÇİFTLİĞİ İŞLETMESİ HAKKINDA KANUN
ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE "ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI" HAKKINDA KANUN
ATATüRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)
AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU
AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE MARSHALL YARDIM PLANI ÇERÇEVESi DAHİLİNDE TEMİN EDİLEN YARDIMLAR KARŞILIĞI TÜRK LiRALARINDAN BÜTÇEYE TAALLÜKU GEREKENLERİN BÜTÇE HESAPLARINA iNTiKAL ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
AVRUPA ÇEVRE AJANSINA VE AVRUPA BİLGİ VE GÖZLEM AĞINA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILIMI İLE İLGİLİ OLARAK AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN KABUL EDİLMESİ İLE İLGİLİ MÜZAKERELERİN NİHAİSENEDİNİN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN AVRUPA ÇEVRE AJANSI VE AVRUPA BİLGİ VE GÖZLEM AĞINA KATILIMI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU
AVUKATLIK KANUNU
AVUKATLIK KANUNUNA BİR GEÇİCİ Madde EKLENMESİNE DAİR KANUN
AVUKATLIK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
AYDIN, BALIKESİR, BİLECİK, EDİRNE, ESKİŞEHİR, KIRKLARELİ, KONYA VE DENİZLİ VİLAYETLERİNDE 1955 - 1956 YILINDA TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN
AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN
AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN
AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN
BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN
BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
BANKALAR KANUNU (1) (7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 31/8/1979 Tarihli ve 28 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında 22/7/1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun)
BANKALAR KANUNU, SİGORTA MURAKABE KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YETKİ KANUNU
BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 31/8/1979 Tarihli 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında 22/7/1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka- bulü Hakkında Kanun.)
BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)
BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN
BASIN KANUNU
BASIN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (1)
BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN
BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNU
BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE EDİLECEK TOPRAKLAR HAKKINDA KANUN
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA YAPTIRILACAK SİVİL AKARYAKIT VE DOĞAL GAZLARIN BORU HATLARI İLE TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINA AİT TESİSLERİN İHALE ESASLARINA DAİR KANUN
BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN
BAZI CÜRÜMLERDEN DOLAYI MEMURLAR VE ŞERİKLERİ HAKKINDA TAKİP VE MUHAKEME USULÜNE DAİR KANUN
BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN (1)
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15


Endeksler

Anasayfa