Adlara Göre Kanunlar11

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL BESLENME KANUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ASTSUBAY NASBEDİLENLERE GİYECEK VE TEÇHİZAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YENİDEN TEŞKİLATLANMASI, SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERİNİN YENİLEŞTİRİLMESİ AMACİYLE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU (1)(2)
TÜRK TABiPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
TÜRK TİCARET KANUNU (1)(2)
TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER'İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN
TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKÛMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI VE DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ İLE KARARA BAĞLANMASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN (1)
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
TÜRKiYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
TÜRKÇEDEN BAŞKA DİLLERDE YAPILACAK YAYINLAR HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU
TÜRKİYE BAĞCILIĞININ MODERNLEŞTİRİLMESİ VE BAĞCILIĞIMIZIN KALKINDIRILMASI HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2000 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2000 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2002 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 4726 SAYILI 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, GÜRCİSTAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRKMENİSTAN ARASINDA HAZAR GEÇİŞLİ BORU HATTI PROJESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HAZAR GEÇİŞLİ BORU HATTININ UYGULANMA İLKELERİ HAKKINDAKİ HÜKÜMETLERARASI DEKLARASYONUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN, 18.11.1992 TARİHLİ VE 3842 SAYILI KANUN İLE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN, 18.11.1992 TARİHLİ VE 3842 SAYILI KANUN İLE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GELİR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ Madde EKLENMESİNE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİNE ANKARA DIŞINDA YAPACAKLARI İNCELEMELER İÇİN VERİLECEK İKAMET YEVMİYESİ HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN İHTİYARÎ PROTOKOLÜNONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AYRICALIKLAR VE BAĞIŞIKLIKLAR EK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE BİR KAMPUS KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYALSİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TERÖRİST BOMBALAMALARININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRK MEDENÎ KANUNU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLİKLER FAALİYETLERİNİN GAYRİMENKUL VE MALÎ VEÇHELERİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARA TAŞIMACILIĞI ALANINDA İLKELER MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA AZERBAYCAN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKIYATINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKIFLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VERGİ USUL KANUNU, EMLÂK VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa