Adlara Göre Kanunlar10

TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
TAKVİMDE TARİH MEBDEİNİN TEBDİLİ HAKKINDA KANUN
TANITMA FONU TEŞKİLİ İLE 11/7/1939 TARİHLİ VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
TAPU KANUNU (1)
TAPU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNATI HAKKINDA KANUN
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
TARIM BAKANLIĞI ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUM-OKUL VE KURULUŞLARA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ 10 YILDA 10 EŞİT TAKSİTLE FAİZSİZ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KANUN
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlügünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8/6/1984 Tarih ve 224 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun (1)
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN (1)
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN
TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 TARİH VE 183 SAYILI TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TASARRUF SANDIKLARI HAKKINDA KANUN (1)
TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)
TASFİYE HALİNDEKİ BANKERLERİN TASFİYELERİNİN HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
TAŞ 0CAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATININ TAHSİLİNİN VİLAYET HUSUSİ İDARELERİNE AİT OLDUĞU HAKKINDA KANUN
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA BAZI MaddeLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
TAŞIT KANUNU
TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU (1)
TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN iKTİSABINA DAiR KANUN
TEBLİGAT KANUNU
TEBLİGAT KANUNU İLE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEBLİGAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)
TEKEL BEY'İYELERİ ÜÇTE BİRLERİNİN DAĞITIMI HAKKINDA KANUN
TEKKE VE ZAVİYELERLE TÜRBELERİN SEDDİNE VE TÜRBEDARLIKLAR İLE BİR TAKIM UNVANLARIN MEN VE İLGASINA DAİR KANUN (1)
TEKNİK ZİRAAT VE TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULLARI KANUNU (1)
TELEFONLAR HAKKINDA KANUN
TELGRAF VE TELEFON KANUNU (1)
TELSİZ KANUNU
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNE GÖRE YAPILAN TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU
TOHUMLUKLARIN TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU HAKKINDA KANUN
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
TOPLU KONUT KANUNU (1)
TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU (1)
TOPRAK BAYRAMI KANUNU
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TARAFINDAN VEYA NAM VE HESABINA HARİÇTEN İTHAL OLUNACAK HUBUBAT VE UNLARLA BUNLARIN NAKLİNDE KULLANILACAK HER NEVİ MALZEMENİN İTHAL VERGİSİYLE RESİM VE HARÇLARDAN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN (1)
TURİST GEMİLERİNDEN ALINAN RESİMLERDEN BAZILARININ AFFINA VE BAZILARININ İNDİRİLMESİNE DAİR KANUN
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1)(2) (3)
TUZ KANUNU
TUZLA DENİZ HARB OKULU İNŞAATININ TAMAMLANMASI VE HİZMETE AÇILMASI İLE İLGİLİ KANUN
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRK BAYRAĞI KANUNU
TÜRK CEZA KANUNU (1)
TÜRK CEZA KANUNU İLE HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) (2)
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)
TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN (1)
TÜRK KANUNU MEDENİSİ (1)
TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN (1)
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15

Anasayfa