Adlara Göre Kanunlar1

"TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI", "SANAYİ ODALARI", "DENİZ TİCARET ODALARI", "TİCARET BORSALARI", VE "TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNU (1)
"TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI", "SANAYİ ODALARI","DENİZ TİCARET ODALARI", "TİCARET BORSALARI" VE "TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
"İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ" Nİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA VE "İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ İDARESİ" NE DEVRİNE DAİR KANUN (1)
1 VE 3 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MAL BEYANINA DAVET OLUNANLARDAN MEŞRU SURETTE EDİNDİKLERİNİ İSPAT EDEMEDİKLERİ MALLARIN MÜSADERESİ HAKKINDA KANUN
103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
11.10.1983 TARİH VE 2913 SAYILI KANUN, 28.5.1986 TARİH VE 3292 SAYILI KANUN, 26.10.1990 TARİH VE 3671 SAYILI KANUN, 8.6.1949 TARİH VE 5434 SAYILI KANUN İLE 14.7.1965 TARİH VE 657 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,164,166 VE 167 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
12.7.1997 TARİHİNE KADAR SORUMLU MÜDÜR SIFATI İLE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU, 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7/11/1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)
13/7/1956 TARİHLİ VE 6801 SAYILI ASKERİ MEMURLARIN SUBAYLIĞA NAKİLLERİ HAKKINDA KANUNA GÖRE MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİRİLEN BAZI EMEKLİ YARBAYLARIN TERFİLERİNİN VE AYLIKLARININ DÜZELTİLMESİNE DAİR KANUN
130 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
14 ARALIK 1972 TARİHLİ AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN 7 NCİ VE 26 NCI MADDELERİ UYARINCA, 5 NİSAN 1966 TARİHLİ HOLLANDA KRALLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN REVİZYONUNU AMAÇLAYAN HOLLANDA KRALLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
14 ARALIK 1972 TARİHLİ AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN 7 VE 26 NCI MADDELERİNE UYGUN OLARAK, HOLLANDA KRALLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA 5 NİSAN 1966 TARİHİNDE DÜZENLENEN HOLLANDA - TÜRKİYE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN REVİZYONUNU AMAÇLAYAN VE HAKLARIN MEŞRULUĞUNU İLGİLENDİREN EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI 5.3.1964 TARİHLİ VE 439 SAYILI, 30.4.1992 TARİHLİ VE 3797 SAYILI, 11.10.1983 TARİHLİ VE 2914 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 5.1.1961 TARİHLİ VE 222 SAYILI, 24.11.1994 TARİHLİ VE 4048 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
15 MAYIS 1335 TARİHİNDEN İTİBAREN CİDALİ MİLLİYE İŞTİRAK EDİP MUHTELİF MİLLİ CEPHELERDE VEYA DAHİLİ İSYANLARIN İTFASINDA BİLFİİL HİZMET EDEREK FEVKALADE YARARLILIK GÖSTERENLERİN TAKDİRNAME VEYA BİR DERECE TERFİ SURETİYLE TALTİFLERİNE VE BUNLARI İDARE EDEN MÜDAFAAİ HUKUK REİS VE AZALARI İLE MÜCAHİT VE MÜCAHİDELERE İSTİKLAL MADALYASI İTASINA DAİR KANUN
1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVFİKAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HAL' LERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN (1)
16 MART 1336 TARİHİNDEN İTİBAREN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE AKDEDİLEN BİLCÜMLE MUKAVELAT,UHUDAT VE SAİRENİN KEENLEMYEKÜN ADDİ HAKKINDA KANUN
16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
17.7.1964 TARİHLİ, 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE 2.9.1971 TARİHLİ, 1479 SAYILI ESNAF VE KANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE 17.10.1983 TARİHLİ, 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE TAHAKKUK EDEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
18 MART GÜNÜNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GÜNÜNÜN GAZİLER GÜNÜ İLÂN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN
19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
1965 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
1966 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
1967 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
1968 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
1969 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN
1996 TÜRKİYE EUROPİLA FESTİVALİNE İLİŞKİN KANUN
2001 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2001 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
2001 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
2001 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU
2003 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
2020.5.1933 TARİHLİ VE 2197 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MaddeSİNDE YER ALAN İÇEL ADININ MERSİN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN
29, 51, 64, 172 VE 173 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
3, 4, 6, 7, 10 ve 14 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN
4 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)
4353,5539,6200 ve 6760 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN 11.12.1978 TARİH VE 17 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
440 SAYILI KANUNA TABİ KURULUŞLARDAN SAĞLIK TEŞKİLATI OLANLARDA ÇALIŞAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILARIN 224 VE 472 SAYILI KANUN- LARDAN İSTİFADE ETTİRİLMESİNE DAİR KANUN
4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNUN BAZI MaddeLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5237 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE DİĞER KANUNLARLA, BELEDİYELERE VERİLEN PAYLARIN BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ HÜKMÜNDE OLDUĞUNA DAİR KANUN
5383 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 6290 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 16 NCI MADDESİNİN VE GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (1)
6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN İLE TÜRK CEZA KUNUNUNUN 264 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICI MADDELER, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN TESLİMİ HAKKINDA KANUN
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
7005 - 7010_1 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
827 SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLATI, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 2.3.1984 TARİHLİ VE 2985 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI VE 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARlN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRlLMASI HAKKINDA KANUN
ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME FONU KURULMASINA DAİR KANUN
ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASl HAKKINDA KANUN
ADLi TIP KURUMU KANUNU
ADLÎ TIP KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
ADLİ SİCİL KANUNU
ADLİ SİCİL KANUNU
AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN
AFGANİSTAN'DAN PAKİSTANA SIĞINAN TÜRK SOYLU GÖÇMENLERİN TÜRKiYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNCE TÜRKİYE'YE YAPILACAK YARDIMDAN MÜNHASIRAN MİLLİ SAVUNMA İHTİYAÇLARI İÇİN SAĞLANACAK MADDELERİN VERGİ MUAFLIKLARI HAKKINDA KANUN
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN
ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 NCİ MADDESİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE DAİR KANUN (1)
ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN
ANADOLU DEMİRYOLLARININ MÜBAYAASINA VE MÜDİRİYETİ UMUMİYESİNİN TEŞKİLAT VE VEZAİFİNE DAİR KANUN
ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
Sayfa1 Sayfa2 Sayfa3 Sayfa4 Sayfa5
Sayfa6 Sayfa7 Sayfa8 Sayfa9 Sayfa10
Sayfa11 Sayfa12 Sayfa13 Sayfa14 Sayfa15


Endeksler

Anasayfa