Endeksler
                                        
                                        
                                        
        UÇUŞ,PARAŞÜT,DENİZALTI,DALGIÇ VE KURBAĞ ADAM           
       HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI TÜRK           
         SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA             
         DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN             
          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ              
                                        
  Kanun Numarası     : 2629                       
  Kabul Tarihi      : 28/2/1982                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 28/2/1982 Sayı: 17619 Mükerrer      
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip:5 Cilt:21  Sayfa:251           
                                        
  1 - 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 5, Ek Cetvel) 

  Geçici Madde 5 - (28/2/1982 tarih ve 2629 Sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 144 ve 223 sayılı Kanunların hükümlerine 
göre yıpranma tazminatı almaya hak kazanmış olanlara; uçuştan veya dalış hizme- 
tinden ayrıldıkları rütbe,derece ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt 
karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı öde- 
nir.Bunlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek - 17 nci  
maddesindeki tazminattan da yararlanırlar.Bu şekilde ödenen yıpranma tazminatı, 
evvelce aldıkları yıpranma tazminatından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir.
                                        
   Ek Cetvel: - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
                                        
                EK CETVEL                    
                                        
       Uçuş,paraşüt,           Aylık              
      denizaltı,dalgıç ve       tazminat oranları          
     kurbağa adam hizmet süresi       (%)              
    ------------------------------   -------------------         
          1              28               
          2              29               
          3              30               
          4              31               
          5              32               
          6              33               
          7              34               
          8              35               
          9              36               
          10              37               
          11              38               
          12              39               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       Uçuş,paraşüt,          Aylık              
      denizaltı,dalgıç ve      tazminat oranları           
    kurbağa adam hizmet süresi        (%)               
   -------------------------------  -------------------------        
         13               40               
         14               41               
         15               42               
         16               43               
         17               44               
         18               45               
         19               46               
         20               47               
         21               48               
         22               49               
         23               50               
                                        
  2 - 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numarası: Ek cetvel).      
                                        
  Ek cetvel - 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 24 üncü maddesi hükmüdür. 
                                        
     J Pilotu,Jet SS.Op.,                          
     Dalgıç - Kurbağa Adam   Denizaltıcı Subay,   Uçuş Ekibi,Paraşütçü, 
Hizmet  ve Denizaltıcı Astsubay  Pervaneli Pilot    Paraşütçü Geri Hizmet 
Yılları Aylık Tazminat Oranı   Aylık Tazminat Oranı  Aylık Tazminat Oranı 
------- -----------------------  --------------------- --------------------- 
 1        41            44           34     
 2        42            45           34     
 3        43            46           36     
 4        44            48           38     
 5        45            49           39     
 6        46            50           40     
 7        48            52           41     
 8        49            53           42     
 9        50            54           43     
 10        52            56           46     
 11        53            58           47     
 12        54            60           48     
 13        56            61           50     
 14        57            62           52     
 15        58            63           53     
 16        61            66           57     
 17        62            67           59     
 18        64            69           60     
 19        66            71           63     
 20        68            73           64     
 21        69            74           66     
 22        71            76           68     
 23        73            80           73     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1210-1                  
                                        
                                        
  3 - 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 14, Ek cetvel)   
                                        

  Madde 14 bent (a) - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına albay maaşının 30 katı,       
                                        
  Ek cetvel - (18/5/1987 tarih ve 281 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
                                        
      Jet Pilotu,Jet SS.Op.,                        
     Dalgıç-Kurbağa Adam ve   Denizaltıcı Subay,  Uçuş Ekibi,Paraşütçü
Hizmet  Denizaltıcı Astsubay    Pervaneli Pilot Aylık  Geri Hizmet Aylık 
Yılları  Aylık Tazminat Oranı     Tazminat Oranı      Tazminat Oranı 
-------- ----------------------  -----------------------  ----------------- 
  1       46           50           41      
  2       47           51           42      
  3       48           52           43      
  4       49           54           45      
  5       50           55           46      
  6       51           56           47      
  7       53           58           48      
  8       54           59           49      
  9       55           60           50      
 10       57           62           53      
 11       58           64           54      
 12       59           66           55      
 13       61           67           57      
 14       62           68           59      
 15       63           69           60      
 16       66           72           64      
 17       67           73           66      
 18       69           75           67      
 19       71           77           70      
 20       73           79           71      
 21       74           80           73      
 22       76           82           75      
 23       78           86           80      
                                        
  4 - 30/7/1988 tarih ve 338 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:3,4,5, Ek Cetvel)  
                                        

  Madde 3 bent (k) - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
                                        
  Albay maaşı: Bu Kanunda belirtilen tazminatların tespitine esas olan albay 
maaşı; üç yılını bitirmiş albay aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.  
                                        

  Madde 4 bent (c) - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
                                        
  Silah sistem operatörlerine ve silah sistem operatörü adaylarına albay   
maaşının % 85'i,                                
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, TEMMUZ 1989 (EK - 3 )                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1210-2                   
                                        

  Madde 5 son fıkra - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
                                        
  Askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve erlere okul veya kursta her  
atlayış başına albay maaşının % 1,5'u,temel atlayışlarını tamamlayarak paraşütçü
kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe her atlayış başına albay maaşının  
% 3'ü,paraşüt atlayış tazminatı olarak ödenir.Yılda 40 atlayıştan fazlası tazmi-
nat yönünden dikkate alınmaz.                          
                                        
    Ek Cetvel - (30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK'nin hükmüdür.)     
                                        
     Jet Pilotu,Jet SS,Op.,                        
     Dalgıç,Kurbağa Adam    Denizaltıcı Subay,  Uçuş Ekibi,Paraşütçü, 
Hizmet  ve Denizaltıcı Astsubay  Pervaneli Pilot    Paraşütçü Geri Hizmet 
Yılları  Aylık Tazminat Oranı   Aylık Tazminat Oranı Aylık Tazminat Oranı 
-------- -----------------------  -------------------- -------------------- 
  1        71           75           66       
  2        72           76           67       
  3        73           77           68       
  4        74           79           70       
  5        75           80           71       
  6        76           81           72       
  7        78           83           73       
  8        79           84           74       
  9        80           85           75       
 10        82           87           78       
 11        83           89           79       
 12        84           91           80       
 13        86           92           82       
 14        87           93           84       
 15        88           94           85       
 16        91           97           89       
 17        92           98           91       
 18        94          100           92       
 19        96          102           95       
 20        98          104           96       
 21        99          105           98       
 22       101          107          100       
 23       103          111          105       
                                        
  5 - 8.6.1989 tarih ve 3570 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış ve-   
ya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları : 4)        
                                        

  Madde 4 fıkra iki - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
                                        
  Hava Harp Okulu öğrencilerine pilotluk eğitimine başlamadan önce havacılık 
ders konuları içerisinde yapacakları fiili uçuş eğitiminin her uçuş saati başı- 
na,kıstas aylığın % 1'i,tazminat olarak ödenir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 1210-3                     
  6 - 21/7/1989 tarih ve 376 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 13)          

  Madde 13 bent (d) - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun: vazifeli olarak askeri uçak veya de- 
nizaltıda bulunan askeri personel ile bir askeri hizmetin ifası için bu vasıta- 
larda bulunanlar, uçak veya denizaltıda bulundukları esnada ya da paraşütle at- 
layış faaliyetlerinden,                             
  7 - 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (madde numaraları:Ek Cetvel)       
  EK CETVEL: (8/6/1989 tarih ve 3570 sayılı Kanunun hükmüdür.) (1)      
                                        
      Jet Pilotu,      Denizaltıcı Sb.,               
     Pervaneli Pilotu,    Denizaltıcı Astb.,      Uçuş Ekibi,   
     Jet Silah Sistem    Dalgıç-Kurbağa        Paraşütçü,    
Hizmet  Operatörü, Aylık    Adam, Aylık       Paraşütçü Geri Hizmet,
Yılları  Tazminat Oranı     Tazminat Oranı     Aylık Tazminat Oranı 
------- ------------------  --------------------  --------------------------
  1    82  (91)       75  (84)        66  (75)     
  2    84  (93)       76  (85)        67  (76)     
  3    86  (95)       77  (86)        68  (77)     
  4    88  (97)       79  (88)        70  (79)     
  5    90  (99)       80  (89)        71  (80)     
  6    92  (101)       81  (90)        72  (81)     
  7    94  (103)       83  (92)        73  (82)     
  8    96  (105)       84  (93)        74  (83)     
  9    98  (107)       85  (94)        75  (84)     
 10    100  (109)       87  (96)        78  (87)     
 11    102  (111)       89  (98)        79  (88)     
 12    104  (113)       91  (100)        80  (89)     
 13    106  (115)       92  (101)        82  (91)     
 14    108  (117)       93  (102)        84  (93)     
 15    110  (119)       94  (103)        85  (94)     
 16    112  (121)       97  (106)        89  (98)     
 17    114  (123)       98  (107)        91  (100)    
 18    116  (125)      100  (109)        92  (101)    
 19    118  (127)      102  (111)        95  (104)    
 20    120  (129)      104  (113)        96  (105)    
 21    122  (131)      105  (114)        98  (107)    
 22    124  (133)      107  (116)       100  (109)    
 23    126  (135)      111  (120)       105  (114)    
                                        
  8 - 9/8/1993 tarih ve 499 sayılı KHK ile değiştirilmiş olan hükümlerin me- 
tinleri.(madde numaraları:4,5,6,8,16)                      

  Madde 4,fıkra iki - (8/6/1989 tarih ve 3570 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Harb Okulu öğrencilerine pilotluk eğitimine başlamadan önce havacılık ders 
konuları içerisinde yapacakları fiili uçuş eğitiminin her uçuş saati başına kıs-
tas aylığın % 1'i tazminat olarak ödenir.                    
------------                                  
(1) Bu cetvele Kanunla getirilen oranlar aynen bırakılmış, 15/8/1991 tarih ve  
  450 sayılı KHK ile 15/9/1991 tarihinden itibaren 9'ar puan artırılmış ve  
  uygulanacak oranlar siyah puntolarla parantez içinde yazılmıştır. Yükselti- 
  len oranların 15/1/1992 tarihinden itibaren ayrıca 8'er puan artırılarak  
  uygulanacağı mezkür KHK'nin dördüncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.  
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, KASIM 1993 (Ek - 16)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1210-4                    

  Madde 5 - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  a) Askeri paraşütçü hizmet kadrolarına atanan paraşütçü ve paraşütçü adayı 
subay ve astsubaylara kıstas aylığın % 60'ı,                  
  b) Askeri paraşütçü niteliklerini korudukları halde kadro ve hizmet gerekle-
ri nedeniyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atanan subay ve astsubaylar- 
dan kuvvet komutanının onayı ile daha sonra tekrar paraşütçülük hizmetlerinde  
görevlendirilmeleri gerekli görülenlere zorunlu yıllık atlayış miktarının yarı- 
sını tamamladıkları sürece,kıstas aylığın % 40'ı,                
  üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet 
yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık atlayış tazminatı ödenir.      
  Paraşütçülerden,Özel Harbin özel Birliğinde ve diğer birliklerde,görevinin 
ihtisası gereği aynı zamanda dalgıç ve kurbağa adam olarak da eğitim ve görev  
yapan subay ve astsubaylara,dalgıç ve kurbağa adamlar için gösterilen zorunlu  
yıllık dalış süresini de tamamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları kar- 
şılığında gösterilen aylık tazminat oranları 10'ar artırılarak ödenir.     
  (Değişik:30/7/1988-KHK-338/4 md.Aynen kabul:8/6/1989-3570/5 md.) Harb Okulu 
öğrencilerinden paraşütle atlayış eğitimine katılanlar ile askeri paraşütçü ol- 
mak üzere seçilen erbaş ve erlere,okul veya kursta her atlayış başına kıstas ay-
lığın % 1,5'u,temel atlayışlarını tamamlayarak Harb Okulunda paraşüt eğitimine 
devam eden öğrenciler ile paraşütçü kadrolarında görevlendirilen erbaş ve erlere
görevlendirildikleri müddetçe her atlayış başına kıstas aylığın % 3'ü atlayış  
tazminatı olarak ödenir.Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden dikkate  
alınmaz.                                    

  Madde 6 - fıkra bir,bend (a) ve (c) ile üçüncü fıkra - (28/2/1982 tarih ve 
2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)                         
  a) Denizaltıcı subaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajyer subaylara kıstas
aylığın % 70'i,                                 
  c) Dalgıç ve kurbağa adam subay ve astsubaylar ile dalgıç ve kurbağa adam  
kursiyer ve stajiyer subay ve astsubaylara,kıstas aylığın % 60'ı        
  (Ek:8/6/1989-3570/6 md.) Denizaltıcı,dalgıç ve kurbağa adam niteliklerini  
 korudukları halde kadro ve hizmet gerekleriyle Silahlı Kuvvetlerin diğer    
görevlerine atananlardan,kuvvet komutanlarının onayı ile tekrar denizaltıcı,dal-
gıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülen ve sağlık 
durumları elverişli olan denizaltıcı,dalgıç ve kurbağa adamlara yıllık zorunlu 
dalış saatini tamamladıkları sürüce hizmet yıllarına bağlı olarak denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adamlara ödenen oranda aylık tazminat ödenir.         

  Madde 8,fıkra bir,bend(a),altbend(4) - (28/2/1992 tarih ve 2629 sayılı Ka- 
nunun hükmüdür.)                                
  4- Denizaltıcı,dalgıç ve kurbağa adam subaylar için sekiz,astsubaylar için 
oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra denizaltı,dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet kadrolarında görev alamayacak duruma gelerek daimi olarak diğer görevle- 
re nakledilen denizaltıcı dalgıç ve kurbağa adamlara,              

  Madde 16,birinci fıkra ve (a) bendi-(28/2/1992 tarih ve 2629 sayılı Kanunun 
hükmüdür.)                                   
  Olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçucu,paraşütçü,denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adam personel ihtiyacını karşılamak üzere silah altına    
alınan subay,astsubay,erbaş ve erlerden gerekli görülenler branşları ile ilgili 
okul,birlik veya kurslarda eğitime tabi tutulurlar.               
  a) Kurs esnasında subay ve astsubaylar kendi statüsünde bulundukları adaylar
gibi tazminat alırlar.Subay ve astsubaylara kurslardan ve okullardan mezuniyeti 
müteakip Silahlı Kuvvetler içinde veya dışında geçmiş uçuculuk,paraşütçülük,da- 
lıcılık hizmet yılları da dikkate alınarak aylık uçuş, paraşüt,dalış tazminatı 
ödenir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1210-5                    
  9 - 28/2/1995 tarih ve 4082 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numarası: 14)          

  Madde 14 bent(a) - (30/12/1987 tarih ve 306 sayıl KHK'nin hükmüdür.) Şehit 
olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığın 50 katı,             

  Madde 14 bent (c) - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
Yararlanma ve sakatlık durumları (b) bendinde gösterilen derecelerde olmamakla 
birlikte görevlerinden ayrılmalarına neden olmuş ise,(a) bendinde belirtilen  
miktarın % 20'si,                                
  Tutarında maddi ve manevi tazminat ödenir.                 
  Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylığı,sakatlanma veya şehit- 
liğe neden olan olayın meydana geldiği tarihteki kıstas aylığıdır.       
  10 - 23/2/1995 tarih ve 547 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (madde numarası: Ek cetvel.)      
                                        
  Ek cetvel: (13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
                                        
     Jet Pilotu,Per-       Denizaltıcı Sb.,    Uçuş Ekibi,    
     vaneli Pilotu,Heli-     Denizaltıcı Astsb.,   Paraşütçü,(...)(1)
     kopter Pilotu Jet Silah  Dalgıç-Kurbağa Adam,    Tazminat    
Hizmet  Sistem Operatörü Tazmi-  Tazminat Oranı (%)     Oranı(%)    
Yılı   nat Oranı (%)                             
------- ------------------------ ------------------------- ---------------------
 1       140             130           116    
 2       143             132           118    
 3       146             134           120    
 4       150             136           122    
 5       152             138           124    
 6       154             140           126    
 7       160             143           128    
 8       162             144           130    
 9       165             146           132    
 10       168             148           135    
 11       170             150           136    
 12       172             152           137    
 13       174             154           139    
 14       176             155           141    
 15       178             156           143    
 16       180             158           146    
 17       182             159           148    
 18       184             161           150    
 19       186             163           153    
 20       188             165           155    
 21       191             167           157    
 22       194             170           160    
 23       197             176           167    
---------                                    
(1) Bu arada yer alan "Paraşütçü Geri Hizmet" ibaresi, 9/8/1993 tarih ve 499  
  sayılı KHK'nin 36/c maddesi ile cetvelden çıkarılmıştır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               1210 - 6                     
                                        
  11 - 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası:6)            

  Madde 6 fıkra iki - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere   
kursa katılmalarını takip eden aybaşından itibaren kıstas aylığın % 2'si,    
kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadroların- 
da görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın % 4'ü oranında aylık dalış   
tazminatı ödenir.                                

  Madde 6 fıkra üç- (9/8/1993 tarih ve 499 sayılı KHK'nin hükmüdür.)     
  Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kursu gören sözleşmeli subay adayları  
ile kurbağa adam kursu gören harp okulu öğrencilerine kurs süresince kıstas   
aylığın % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir. Denizaltıcı, dalgıç ve   
kurbağa adam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip   
eden aybaşından itibaren kıstas aylığın % 2'si, kursu başarmalarından itibaren 
denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe 
kıstas aylığın % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir.           
  12 - 19/12/1996 tarih ve 568 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Ek cetvel.)              
                                        
      EK CETVEL : (23/2/1995 tarih ve 547 sayılı KHK'nin hükmüdür.)    
                                        
     Jet Pilotu,Per-       Denizaltıcı Sb.,     Uçuş Ekibi,   
     vaneli Pilotu,Heli-     Denizaltıcı Astsb.,     Paraşütçü,   
     kopter Pilotu Jet Silah  Dalgıç-Kurbağa Adam,    Tazminat    
Hizmet  Sistem Operatörü Tazmi-  Tazminat Oranı (%)     Oranı(%)    
Yılı   nat Oranı (%)                             
------- ------------------------ ------------------------- ---------------------
 1       192             188           178    
 2       197             191           181    
 3       203             195           185    
 4       209             199           189    
 5       215             202           192    
 6       217             206           195    
 7       225             210           199    
 8       229             213           202    
 9       233             216           206    
 10       238             218           211    
 11       241             222           213    
 12       245             226           216    
 13       250             231           219    
 14       253             233           223    
 15       257             236           227    
 16       262             239           231    
 17       264             243           235    
 18       267             245           239    
 19       272             248           243    
 20       276             252           246    
 21       281             255           249    
 22       288             259           253    
 23       310             295           290    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2629 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe 
   No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
------------------- --------------------------------------------- --------------
  KHK/241             ---               1/7/1984 ta-
                                  rihinden ge-
                                  çerli olmak 
                                   üzere   
                                  29/6/1984  
                                  tarihinde  
  KHK/281             ---                1/7/1987