Endeksler
         CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİNİN KURULUŞ VE      
            İDARESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME         
                                        
  Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 10/ 9/1993  No: 524              
  Yetki Kanununun Tarihi  : 24/ 6/1993  No: 3911              
  Yayımlandığı R.G. Tarihi : 17/ 9/1993  No: 21701             
  V. Tertip Düsturun Cildi : 33      Sh.:3               
                                        
                                        
                                        
  Durumu: Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarih ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı 
      Kararıyla İptal edilmiş olup, külliyattan çıkarılmıştır. Bu konudaki
      yeni KHK, KHK'ler Külliyatında yayımlanmıştır.