Endeksler
                                        
       TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA        
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi  : 23/8/1993, No: 518            
  Yetki Kanununun Tarihi     : 24/6/1993, No: 3911           
  Yayımlandığı R.G. Tarihi    : 16/9/1993, No: 21700           
  V.Tertip Düsturun Cildi     : 33     Sh:              
                                        
                                        
  Durumu  : Anayasa Mahkemesinin 25/11/1993 tarih ve E.1993/49, K.1993/51  
        Sayılı Kararı ile iptal edildiği için Külliyattan çıkarıl-   
        mıştır. Aynı Konuyu düzenleyen 544 sayılı KHK, KHK'ler Külliya- 
        tında yayımlanmıştır.