Endeksler
                                        
    KADIN VE SOSYAL HİZMETLER MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLER     
          HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 16/8/1993,  No: 514            
  Yetki Kanununun Tarihi     : 24/6/1993,  No: 3911           
  Yayımlandığı R.G.Tarihi    : 13/9/1993,  No: 21697           
  V.Tertip Düsturun Cildi    : 33,     Sh: -             
                                        
                                        
           Durumu: Anayasa Mahkemesinin, 6/10/1993 tarih ve E:1993/41,
               K:1993/39 sayılı kararı ile iptal edildiği için  
               Külliyattan çıkarılmıştır. Aynı konuyu düzenleyen 
               2/6/1994 tarih ve 536 Sayılı KHK, KHK'ler Külliya- 
               tında yayımlanmıştır.