Endeksler
                                        
     DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA        
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                 
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi  : 10/8/1993  No: 511             
  Yetki Kanununun Tarihi   : 24/6/1993  No: 3911             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi  : 16/9/1993  No: 21700 Mükerrer        
  V Tertip Düsturun Cildi   : 33      Sh: -              
                                        
           Durumu   :Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 tarih ve    
                 E.1993/50,K.1993/52 sayılı Kararı ile 27/6/1994
                 tarihinden geçerli olarak iptal edilmiştir.