Endeksler
                                        
   İNSAN HAKLARI TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA           
          KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                  
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 20/8/1993 No: 502             
  Yetki Kanununun Tarihi    : 24/6/1993 No: 3911             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi   : 6/9/1993  No: 21690            
  V.Tertip Düsturun Cildi    : 33     Sh:               
                                        
                                        
    Durumu: Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarih ve E.1993/39, K.1993/37   
        sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, Külliyattan çıkarılmıştır. 
                                        
KHK'LER, ŞUBAT 1994 (Ek - 17)