Endeksler
                                        
      SİLAHLI ÇETE MENSUBU OLMAYIP HERHANGİ BİR NEDENLE ÇETE       
      İÇİNDE BULUNANLARDAN SUÇ İŞLEMEYENLER HAKKINDA TAKİBAT       
        YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME         
                                        
                                        
  Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi  : 25.5.1993  No: 483           
  Yetki Kanununun Tarihi      : 25.10.1983  No: 2935          
  Yayımlandığı R.G. Tarihi     : 8.6.1993  No:21601          
  V.Tertip Düsturun Cildi     : -      Sh: -            
                                        

  Madde 1 - Silahlı çete mensubu olmayıp çete içinde herhangi bir nedenle   
bulunan ve bir suç işlediği tesbit edilemeyenlerden pişmanlık duyup kendiliğin- 
den teslim olanlar hakkında takibat yapılmaz.                  

  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Olağanüstü Hal Bölgesi sınırları   
içinde uygulanır.                                

  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

  Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
K.H.K.LER, AĞUSTOS, 1993 (Ek-15)