Endeksler
                                        
          ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE                
           GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN                 
             HÜKMÜNDE KARARNAME                   
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/8/1991, No:  442              
  Yetki Kanununun Tarihi   : 6/6/1991, No: 3755              
  Yayımlandığı R.G. Tarihi  : 9/8/1991, No: 20955 Mük.           
  V. Tertip Düsturun Cildi  : 31,   Sh.:                  
                                        
  Durumu  : TBMM tarafından 21/5/1992 tarih ve 3800 sayılı Kanunla değiştiri-
        lerek kabul edilmek suretiyle kanunlaşmış olup,bu konudaki Kanun,
        Kanunlar Külliyatının 6 ncı cildinde yayımlanmıştır.       
                                        
KHK'LER, AĞUSTOS 1992 (Ek - 12)