Endeksler
     ŞİDDET OLAYLARININ YAYGINLAŞMASI VE KAMU DÜZENİNİN          
     CİDDİ ŞEKİLDE BOZULMASI SEBEBİNE DAYALI OLAĞANÜSTÜ          
     HALİN DEVAMI SÜRESİNCE ALINACAK İLAVE TEDBİRLERE           
        İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi :  9.5.1990  No : 424             
  Yetki Kanununun Tarihi  :  18.10.1982 No : 2709             
                 25.10.1983 No : 2935             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi :  10.5.1990  No : 20514            
  V. Tertip Düsturun Cildi :        Sh.:               
                                        
  Durumu  : 15/12/1990 tarih ve 430 sayılı KHK'nin 11 inci maddesiyle yürür-
        lükten kaldırılmış olup, aynı konuyu düzenleyen KHK, KHK'ler  
        Külliyatının 543 üncü sayfasında yayımlanmıştır.        
                                        
K.H.K.'LER ŞUBAT 1991 (Ek - 6)