Endeksler
                                        
     1211 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK          
       YAPILMASI ve KADININ STATÜSÜ ve SORUNLARI             
         BAŞKANLIĞININ KURULMASI HAKKINDA                
          KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                   
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi:  19.4.1990 No : 422              
                 12.3.1986 No : 3268             
  Yetki Kanununun Tarihi  :  9.4.1987 No : 3347             
                 12.10.1988 No : 3479             
                  1.6.1989 No : 3569             
  Yayımlandığı R.G. Tarihi :  20.4.1990 No : 20498 (Mük.)         
  V.Tertip Düsturun Cildi  :        Sh.:               
                                        
  Durumu : T.B.M.M. tarafından 25/10/1990 tarih ve 3670 sayılı       
        Kanunla değiştirilerek kabul edilmek suretiyle ka-        
        nunlaşmış olup, Kanunlar Külliyatının 6 ncı cildinde       
        yer almıştır.                          
                                        
K.H.K.'LER ŞUBAT 1991 (Ek-6)