Endeksler
          7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUNDA          
             DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA             
               KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME              
                                        
       Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 30.10.1989  No : 390        
       Yetki Kanununun Tarihi   : 12.3.1986  No : 3268        
                      9.4.1987     3347        
                     12.10.1988    3479        
                      1.6.1989     3569        
       Yayımlandığı R. G. Tarihi : 2.11.1989  No : 20330        
       V. Tertip Düsturun Cildi  :       Sh.:           
                                        
       Durumu : TBMM tarafından 20/3/1991 tarih ve 3704 sayılı Ka-    
           nunla değiştirilerek kabul edilmek suretiyle kanunlaş-  
           mış olup, 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun ilgili 
           yerlerine işlenmiştir. Ayrıca kadrolara dair bilgiler   
           13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin sonuna ekle-    
           nen cetvelde verilmiştir.                 
                                        
K.H.K.LER, MAYIS 1991 (Ek - 7)