Endeksler
                                        
            ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE             
              GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN               
               HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi  : 29/10/1989, No: 389             
  Yetki Kanununun Tarihi   : 12/3/1986, No: 3268             
                  9/4/1987, No: 3347             
                 12/10/1988, No: 3479             
                  1/6/1989, No: 3569             
  Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 9/11/1989, No:20337             
  V. Tertip Düsturun Cildi  :   Sh.:                   
                                        
  Durumu  : 9/8/1991 tarih ve 443 sayılı KHK'nin 43 üncü maddesiyle     
        yürürlükten kaldırılmış olup, aynı konuyu düzenleyen KHK,    
        KHK'ler Külliyatının 587 sayfasında yayımlanmıştır.       
                                        
K.H.K.'LER KASIM 1991 (Ek - 9)