Endeksler
                                        
  190,354 VE 355 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
              DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME            
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 17.3.1989   No: 364             
  Yetki Kanununun Tarihi  : 12.3.1986   No: 3268            
                 9.4.1987     3347            
                12.10.1988     3479            
  Yayımlandığı R. G. Tarihi : 23.3.1989   No: 20117            
  V. Tertip DÜsturun Cildi :        Sh.:               
                                        

  Madde 1 - 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (b) ben- 
di, başlığı da dahil olmak üzere 10 uncu maddesi ile bu Kanun Hükmünde Kararna- 
menin eki cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün (2) numaralı sırasında ve   
diğer mevzuatta yeralan "Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. Bu bi- 
rimin Başkanına, Genel Müdürler için öngörülen ek gösterge ile zam ve tazminat- 
lar uygulanır.                                 
                                        

  Madde 2 - 3 - (24/1/1989 tarih ve 354 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)                
                                        

  Madde 4 - 5 - (24/1/1989 tarih ve 355 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)                
                                        

  Madde 6 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK ile ilgili olup yerine işlen- 
miştir.)                                    
                                        

  Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   
                                        

  Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)