Endeksler
                                        
                                        
        BAZI KANUNLARIN BAKANLAR KURULUNA YETKİ VEREN          
        HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA           
             KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 4.7.1988, No: 336                
                                        
  Yetki Kanununun Tarihi  : 2.2.1984, No: 2977                
                                        
  Yayımlandığı R. G.Tarihi : 5.8.1988, No: 19890               
                                        
  V.Tertip Düsturun Cildi :      Sh.:                 
                                        
  Durumu : TBMM tarafından 7/2/1990 tarih ve 3612 sayılı Kanunla değiştiri- 
lerek kabul edilmek suretiyle Kanunlaşmıştır.                  
                                        
K.H.K.'LER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)