Endeksler
                                        
       MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI         
        KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR             
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME                
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi  : 30.12.1987, No: 306              
  Yetki Kanunlarının Tarihi  : 12.3.1986, No: 3268              
  Yayımlandığı R. G. Tarihi  : 9.4.1987, No: 3347              
                 31.12.1987, No: 19681 Mükerrer         
  V. Tertip Düsturunun Cildi :       Sh.:               

  Madde 1 - 2 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin   
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 3 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 4 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657  
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 5 - (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 8/6/1949 tarih ve 5434  
sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)   

  Madde 6 - 8 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                

  Madde 9 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 10 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 11 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 12 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                

  Madde 13 - 14 - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 15 - (3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 16 - (18/5/1987 tarih ve 281 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesinin değişti- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 17 - 18 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
  Geçici Madde - Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Ka- 
rarnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktar- 
larda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.          

  Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/1/1988 tarihinde yürürlüğe girer. 

  Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)