Endeksler
                                        
                                        
                                        
       SİGORTA ŞİRKETLERİ HİZMETLERİNİN BAŞBAKANLIĞA           
        DEVRİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME             
                                        
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi   : 18.12.1987, No: 303            
  Yetki Kanununun Tarihi     : 12.3.1986, No: 3268            
                   9.4.1987, No: 3347             
  Yayımlandığı R.G.Tarihi    : 21.12.1987, No: 19671           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : Cildi:   Sh.:              
                                        
                                        
                                        
  Durumu: 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle yürürlükten
      kaldırılmış olup,Külliyattan çıkarılmıştır.