Endeksler
                  355-377                   
                                        
                                        
           BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ            
           DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE           
                 KARARNAME                   
                                        
  Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 11/9/1987 No: 291                
  Yetki Kanununun Tarihi  : 2/2/1984 No: 2977                
                3/6/1986 No: 3296                
  Yayımlandığı R.G.Tarihi : 2/12/1987 No: 19652               
  V.Tertip Düsturun Cildi : 27    Sh.: -                 
                                        
                                        
  Durumu : T.B.M.M. tarafından 1.2.1989 tarih ve 3520 sa-          
       yılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmek suretiyle        
       kanunlaşmıştır.                          
                                        
K.H.K.LER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)