Endeksler
                   223 - 236-2                
                                        
        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKiLAT VE GÖREVLERİ           
         HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME               
                                        
  Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 8/6/1984 No: 206                
  Yetki Kanununun Tarihi  : 17/6/1984 No: 2680               
  Yayımlandığı R.G.Tarihi  : 18/6/1984 No: 18435               
  V.Tertip Düsturun Cildi  : 23    Sh.: 600               
                                        
  Durumu: 24/6/1994 tarih ve 4009 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmek 
      suretiyle Kanunlaşmıştır.