Endeksler
                                        
         SINIR VE KIYI TİCARETİ YÖNETMELİĞİ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/1/1992 No: 92/2639         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :       No:             
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15/2/1992 No: 21143          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi : 31, S :          
                                        
                                        
               Durumu : Bu Yönetmelik, 1.9.1993 gün ve 21685  
                     sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan   
                     13.8.1993 tarih ve 93/4723 sayılı   
                     "Karar" ile yürürlükten kaldırılmıştır.
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek - 17)