Endeksler
           TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİNİN             
           NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK             
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 9.11.1991, No: 91/2432          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 12.3.1982, No: 2634           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 21.11.1991, No: 21058           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 31, S.             
                                        
  Durumu : Bu Yönetmelik,14/10/1993 tarih ve 21728 sayılı Resmi Gazete'de ya- 
yımlanan 6/9/1993 tarih ve 93/4811 sayılı Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış
olup,bu konudaki yeni yönetmelik,Yönetmelikler Külliyatının 3 üncü cildinde ya- 
yımlanmıştır.                                  
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek - 17)