Endeksler
                                        
           EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE           
           UYGULANACAK RÜTBE TERFİ ESASLARINA            
               DAİR YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 1.11.1991, No: 91/2421        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4.6.1937, No: 3201          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 14.11.1991, No: 21051         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 31, S.           
                                        
                                        
              Durumu   : 9/7/1993 tarih ve 93/4633 Sayılı    
                     Bakanlar Kurulu Kararıyla, Yürürlüğe  
                     giren "Emniyet Hizmetleri Sınıfı    
                     Personelinin Rütbe Yükselmeleri ile  
                     Görev Unvanlarında Uygulanacak Esaslara
                     Dair Yönetmelik" in 31 inci maddesi ile
                     Yürürlükten kaldırılmış olup, mezkür  
                     Yönetmelik 3 üncü ciltte yeralmıştır. 
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek-17)