Endeksler
                2729 - 2733                   
                                        
         ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 14/3/1991 No : 91/1630        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4/12/1984 No : 3096          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 3/4/1991  No : 20834         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5     Cildi :    S :      
                                        
     Durumu : 8/6/1995 tarih ve 95/7003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
          yürürlüğe giren Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğinin 28 inci
          maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, yeni yönetmelik  
          Yönetmelikler Külliyatının 3 üncü cildinde yayımlanmıştır.