Endeksler
                2779 - 2811                   
                                        
          EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI            
           ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 17.5.1989, No: 89/14144     
  Dayandığı Kanunun Tarihi         : 4.6.1937, No: 3201       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi     : 28.8.1989, No: 20266      
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 5, Cildi: 29, S.1947      
                                        
                                        
  Durumu                  : 6/8/1992 tarih ve 92/3393    
                        sayılı Bakanlar Kurulu Ka-   
                        rarı ile yürürlüğe giren    
                        "Emniyet Hizmetleri Sınıfı   
                        Mensupları Atama ve Yer De-   
                        ğiştirme Yönetmeliği"nin    
                        48 inci maddesi ile yürür-   
                        lükten kaldırılmış olup,    
                        yeniden düzenlenen mezkur    
                        yönetmelik 3 üncü ciltte    
                        yer almıştır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  YÖNETMELİKLER,KASIM 1992 (Ek-13)