Endeksler
                  2919-2927                  
                                        
          SINIR KAPILARI VE GÜMRÜK SAHALARI İÇİNDE          
            UYULACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK            
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 28/4/1989    No: 89/14080    
  Dayandığı Kanunun Tarihi       :         No:        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 21/6/1989    No: 20202     
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5  Cildi:    S :        
                                        
  Durumu   : Bu Yönetmelik, 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayılı Yönetmeliğin 
         38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, Külliyattan 
         çıkarılmıştır. Bu konuyu düzenleyen yeni yönetmelik, Yönet-  
         melikler Külliyatının 3 üncü cildinde yayımlanmıştır.