Endeksler
                                        
            TÜRK ARAMA VE KURTARMA                 
               YÖNETMELİĞİ                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  11.12.1988, No: 88/13559       
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  10.6.1946, No: 4922        
                      9.7.1982, No: 2692        
                     14.10.1983, No: 2920        
                      9.4.1987, No: 3348        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :   7.1.1989, No : 20042        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :   5, Cildi: 28, S. 1643        
                                        
  Durumu              : Bu Yönetmelik 2/9/1997 tarih ve 97/9916 
                    sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
                    lüğe giren yönetmelik ile yürürlükten  
                    kaldırılmış olup, yeni Yönetmelik    
                    Yönetmelikler Külliyatının 3 üncü cil- 
                    dinde yayımlanmıştır.