Endeksler
                 2465 - 2469                  
                                        
        KAMU KURUM VE KURULUŞLARlNCA ÖDENECEK TELİF           
        VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.2.1987, No: 87/11526         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 2.3.1987, No: 19388           
  Yayımlandığı Düturun Tertibi   : 5, Cildi:26 , S.1296          
                                        
                                        
   Durumu: 1/12/1995 tarih ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
       lüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme 
       Ücretleri Hakkında Yönetmelik"in 22 nci maddesi ile yürürlükten  
       kaldırılmış olup, yeniden düzenlenen mezkür yönetmelik 3 üncü   
       ciltte yer almıştır.