Endeksler
                                        
        VHF VE UHF BANDLARI KARA TELSİZLERİ TEMEL            
          STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.3.1986, No: 86/10537         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5.4.1983, No: 2813           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.4.1986, No: 19086           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 25 S:1113          
                                        
          Durumu:  29/1/1993 tarih ve 93/4075 sayılı Bakanlar Kurulu 
               Kararı ile Yürürlüğe giren "30-1000 MHZ Frekans  
               Bandında Çalışan Kara Telsizlerinin Performans  
               Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönet- 
               melik" in 45 inci maddesiyle Yürürlükten Kaldırıl-
               mış olup, anılan Yönetmelik 3 üncü ciltte yeral- 
               mıştır.                      
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (Ek - 15)