Endeksler
                                        
          FİNANSAL KİRALAMA İŞLERİNDE SÜRE VE SINIRIN         
              TESBİTİNE DAİR YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.9.1985, No: 85/9866         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1985, No:3226           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.9.1985, No: 18882          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi:25, S.1086          
                                        
          Durumu   : 6/6/1992tarih ve 92/3170 sayılı Bakanlar    
                Kurulu Kararıyla yürürlüğe gire "Finansal    
                Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tes-   
                bitine Dair Yönetmelik"in 3 üncü maddesi    
                ile yürürlükten kaldırılmış olup, mezkür yö-  
                netmelik 3 üncü cildin 2929 uncu sayfasında   
                yayımlanmıştır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 12)