Endeksler
                                        
      DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI           
               HAKKINDA YÖNETMELİK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.2.1985, No : 85/9103         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 21.6.1927, No: 1111          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 8.3.1985, No : 18688          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 24, S.2350          
                                        
  Durumu : 17/11/1992 tarih ve 92/3769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı     
       ile yürürlüğe giren "Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulan_     
       ması Esasları Hakkında Yönetmelik"in 34 üncü maddesi ile     
       yürürlükten kaldırılmış olup,yeniden düzenlenen mezkur yö-    
       netmelik 3 üncü ciltte yer almıştır.               
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1993 (Ek-14)