Endeksler
       TELSİZ ÇAĞRI CİHAZLARI, HALK BANDI VE VHF DENİZ          
         TELSİZ CİHAZLARININ TEMEL STANDARTLARI            
               YÖNETMELİĞİ                    
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.8.1984, No: 84/8389         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 5.4.1983, No: 2813          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 24.8.1984, No : 18499         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 24, S. 2277         
                                        
                                        
  Durumu :Bu Yönetmelik,14/10/1993 tarih ve 93/4960 Sayılı "VHF Deniz Telsiz- 
lerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik"in 50nci
maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup,mezkur Yönetmelik,Yönetmelikler Külliya-
tının 3 ncü cildinde yayımlanmıştır.                      
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1994 (EK - 18)