Endeksler
                  1715-1771                  
                                        
                                        
       KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN          
        SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, UYGULAMA VE             
          GÜVENLİK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının‚ Tarihi : 19.8.1983, No: 83/6987         
  Dayandığı Kanunun Tarihi    :                      
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12.10.1983, No: 18189           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 22, S. 3295           
           Durumu    : 5.3.1993 tarih ve 93/4207         
                   Sayılı Bakanlar Kurulu Ka-        
                   rarıyla Yürürlüğe giren          
                   "Karayolu ile Uluslararası        
                   Eşya Taşıyan Araçların Seyir,       
                   Konaklama,Denetleme,Güvenlik       
                   ve Gümrük İşlemlerine Ait Yö-       
                   netmelik"in 29 uncu maddesiyle      
                   yürürlükten kaldırılmış olup,       
                   yeniden düzenlenen mezkür yönet-     
                   melik 3 üncü ciltte yer al-        
                   mıştır.                  
                                        
YÖNETMELİKLER,MAYIS 1993 (Ek-15)