Endeksler
                 1611 - 1615                  
                                        
          SİVİL HAVA MEYDANLARINDA,LİMANLARDA VE SINIR         
           KAPILARINDA GÖREVLİ KURULUŞLARIN TEKNİK          
           NİTELİKTEKİ VE İŞLETMECİLİK BAKIMINDAN           
              ÖZELLİK ARZEDEN HİZMET VE              
              GÖREVLERİNİN BELİRLENMESİNE             
                İLİŞKİN YÖNETMELİK                
                                        
                                        
     Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.3.1983, No :83/6205       
     Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10.6.1982, No :2677        
     Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 29.4.1983, No :18032        
     Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi :22, S.3167        
                                        
                                        
                Durumu : Bu Yönetmeliğin dayanağını oluşturan  
                     10/6/1982 tarih ve 2677 sayılı Kanun, 
                     2/7/1992 tarih ve 3832 sayılı Kanu-  
                     nun 9 uncu maddesiyle yürürlükten kal- 
                     dırılmış olup, mezkur Yönetmelik    
                     Külliyattan çıkarılmıştır.       
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1992 (Ek - 12)