Endeksler
                 1525 - 1531                  
                                        
        BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON          
           VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 24.12.1982, No: 8/5852        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  22.4.1925, No: 657         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  15.3.1983, No: 17988        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 22, S. 3082         
                                        
  Durumu : 28/10/1991 tarih ve 91/2367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   
       yürürlüğe giren " Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon  
       ve Planlama Kurulu Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi ile yürürlükten 
       kaldırıldığı için Külliyattan çıkarılmış olup, mezkür Yönetmelik, 
       Yönetmelikler Külliyatının 2873 üncü sayfasında yayımlanmıştır.