Endeksler
                1457 - 1473                   
                                        
        ÖZEL VE RESMİ KOMBİNALARIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNİ         
              GÖSTERİR YÖNETMELİK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.10.1982, No: 8/5455          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 3.4.1930, No: 1580            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.12.1982, No: 17896          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 22, S. 3028          
                                        
  Durumu: Bu Yönetmelik, 13/9/1996 tarih ve 96/8607 sayılı Bakanlar Kurulu  
      Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış- 
      tır.