Endeksler
                                        
           SINAİ MÜLKİYET İLE İLGİLİ NEŞRİYAT            
                 YÖNETMELİĞİ                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 21.12.1981, No: 8/4132         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  3.3.1965, No: 551          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  7.5.1982, No: 17687         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 21, S. 901         
                                        
                                        
  Durumu               : Dayanağını teşkil eden 551 sayılı Ka- 
                     nunun 31 ve 43 üncü maddeleri 24/6/1995
                     tarih ve 556 sayılı KHK'nin 82 nci  
                     maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı  
                     için Külliyattan çıkarılmıştır.