Endeksler
                  1149-1151                  
                                        
           SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR          
            KAPILARINDA GÖREV VE HİZMETLERİN            
                YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA               
                  YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 21.12.1981, No: 8/4018          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 10.6.1949, No: 5442           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi:  6.2.1982, No: 17597           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi:21, S. 780            
                                        
  Durumu: Bu Yönetmelik, 25/7/1997 tarih ve 97/9707 sayılı Yönetmeliğin    
      38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, Külliyattan    
      çıkarılmıştır. Bu konuyu düzenleyen yeni yönetmelik, Yönetmelikler 
      Külliyatının 3 üncü cildinde yayımlanmıştır.