Endeksler
                  1107 - 1133                 
                                        
           EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA         
              VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  15.9.1981, No: 8/3655        
  İlgili Kanunun Tarihi        :  4.6.1937, No: 3201         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  10.11.1981, No: 17510        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 21, S. 579        
                                        
  Durumu : 17/5/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü- 
       rürlüğe giren "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer- 
       değiştirme Yönetmeliği" nin 47 nci maddesi ile yürürlükten kaldı- 
       rılmış olup, yeniden düzenlenen mezkür yönetmelik 2 nci ciltte yer 
       almıştır.                             
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)